MENTORÁLÁS

Mentorok: Czap Jolán és Kovács-Barta Stefánia

A tanulói hátrányok kompenzálását célzó mentorálás egyre elterjedtebb az oktatásban. Sok lehetőség rejlik a mentor és a mentorált személyes kapcsolatában, a tevékenységek pedig egy tantárgyon belül is rendkívül változatosak lehetnek. A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0332  „Sokszínű művészeti fejlődés Kisvárdán” pályázat keretében is lehetőségünk volt hátrányos helyzetű tanulók tehetségének kibontakoztatására és felzárkóztatására. Két hetedikes tanulót választottunk, egyikük tehetséggondozása folyt magyar nyelv és irodalomból, a másik tanulót pedig felzárkóztattuk matematikából és kémiából. Mindkét esetben fontos volt az egyéni foglalkozás. A tehetséggondozás esetében a foglalkozásokat magyar nyelv és irodalom tantárgyból a tananyagot kibővítve, versenyekre való felkészülésekre, újságcikkek írására, rádiós hanganyagok készítésére használtuk. A felzárkóztatás során matematikából és kémiából pedig a tanult ismereteket felelevenítve gyakoroltunk, a diák tanulmányi eredmény javítása és sikeres felvételi vizsgája reményében. Mindkét esetben előrevetítve a gyerekek továbbtanulási terveit.

TEICHMANN-MENTORÁLÁS