A KISVÁRDAI TEICHMANN VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJA

A kisvárdai Teichmann Vilmos Általános Iskola fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte 2015. május 16-án. A jubileumi megemlékezés fővédnöke Leleszi Tibor polgármester úr volt.

A 2015-ös év különös jelentőségű az iskola életében, hiszen egyszerre három születésnapot is ünnepel. Nemcsak az iskola alapítása kerek évforduló, a jelenlegi épületben az 1979/1980-as tanévben, 35 éve kezdődött a tanítás. Az akkori 3. Számú Általános Iskola tanulói boldogan és büszkén vették birtokukba a Tordai út 17. szám alatt az új épületet, amely oktatási komplexumként működött.

A harmadik évforduló a névadóhoz kötődik, éppen 20 éve, 1995-ben vette fel az iskola a kisvárdai kutató, növénynemesítő Teichmann Vilmos nevét. A névadó tisztelete arra kötelezi az iskola tanárait, hogy a természet szeretete és védelme a környezettudatosság, valamint az egészséges életmód iránti igény beépüljön tanítványaik mindennapjaiba.

Az évfordulók mindig különös helyet foglalnak el életünkben. A jubileumi rendezvényen megjelent egykori pedagógusok, iskolai dolgozók, tanulók, a jelenlegi tantestület tagjai, az iskolában tanuló gyerekek és szüleik együtt ünnepeltek.

Czap Jolán igazgató asszony ünnepi beszédében hálás köszönetet mondott az intézményt vezető elődöknek név szerint: dr. Zalatnay Lászlóné, Csehi István, Juhász Bertalan, Rákócziné Balogh Anna, Vizer Zoltán és Oláh Mihály kollégáknak, akik az iskola jövőjébe vetett hittel, elszánt lelkesedéssel dolgoztak évtizedeken át a tanulóifjúság boldogulásáért. Megköszönte a pedagógus kollégák és munkatársak tartalmas mindennapjait, valamint a kedves szülők segítő, bátorító együttműködését. Külön köszönetet mondott Kisvárda Város Önkormányzatának, a képviselőtestület tagjainak, a Kisvárdai Tankerületnek és az iskolát szponzoráló vállalkozóknak.

Az ünnepi műsort az iskolatörténeti kiállítás megnyitója követte, majd osztálytalálkozók kötetlen beszélgetések során emlékeztek az idő homályából felderengő kellemes élményekre az egykori tanárok, diákok.

Néhány tanteremben nosztalgiavetítés, máshol az iskola jelenének képekkel való bemutatása színesítette a délután eseményeit. A program vacsorával és vidám zenés rendezvénnyel folytatódott a tornateremben, ahol az iskola egykori tanítványai társastánc bemutatóval nyitották meg a bált. A talpalávaló zenét szintén egykori teichmannos diák, zenész szolgáltatta.

A jubileumi rendezvényen résztvevő egykori tanulók hálás szívvel emlékeztek tanáraikra és az iskolában eltöltött éveikre.

 

Gomba Dorina 7. osztályos diák: Nagyon szeretem az iskolámat, örülök, hogy a jubileumi ünnepség egyik szereplője voltam.

Zaveczki Ádám 6. osztályos tanuló: Az iskola a második otthonunk, és a mi iskolánk valóban egy igazi otthon.

Csiki Laura 4. osztályos kisdiák: Az én iskolámat a szüleim választották számomra. Több érvük is szól az iskola mellett. Az első a közelség, a másik pedig, hogy a testvéreim is ide jártak, és meg voltak vele elégedve. Ezért nem volt kérdés, hogy számomra is ez lesz a megfelelő. Igazuk volt!

Kisvárda_iskolaáltaljelzettprogarm_4. Kisvárda_iskolaáltaljelzettprogram_5. Kisvárda_iskolaáltaljelzettprogram_6.