ISKOLA BEMUTATÁSA

A Teichmann Vilmos Általános Iskola 1945 óta működik, 1958-tól önálló intézményként Alapító Okirattal rendelkezik.

A jelenlegi 8 tantermes (ebédlővel, tornateremmel, könyvtárral, szaktantermekkel, sportudvarral rendelkezik) épületet 1979-ben építették. Akkor oktatási komplexumként (bölcsőde, óvoda, iskola, konyha) működött.

A 3. Számú Általános Iskola 1995-ben vette fel a helyi kutató, tudós, növénynemesítő, Teichmann Vilmos nevét. A biológiát emelt óraszámban oktatjuk, már kisiskolás kortól nagy hangsúlyt fektetve a környezettudatos, egészséges életmódra.

Az életkori sajátosságokat figyelembe véve megfelelő sportolási lehetőségeket biztosítva igyekszik az intézmény megfelelő szellemi, testi fejlettségű generációt nevelni.